Galeria Fantasmagoria Logo

PRACOWNIA IKON W GALERII FANTASMAGORIA

01 wrzesień 2012

W Galerii Fantasmagoria działa Pracownia Ikon Katarzyny Wolan. Tutaj artystka od wielu lat pisze ikony techniką tempery jajowej. Można ją tu spotkać przy pracy, zgłębić wiadomości na temat tradycyjnego powstawania ikon oraz zakupić lub zamówić ikonę.

Więcej na stronie artystki www.pracowniaikon.com

 

W Boże Ciało 30 maja w Cerkwi w Górzance została poświęcona ikona Katarzyny Wolan, napisana specjalnie dla tej pięknej, znanej w okolicy świątyni (obecnie kościół katolicki). Wcześniej ikona została wystawiona podczas mszy grekokatoliockiej w cerkwi w Łopience. W górzańskiej cerkwi ikona zajmie miejsce obok ikonostasu. Ta nietypowa praca jednoczy na wspólnej przestrzeni świętych grekokatolickich (św. Paraskewia, patronka dawnej cerkwi; Matka Boska Łopieńska; Archanioł Michał; św. Mikołaj) i świętych rzymskokatolickich oraz postacie związane ze sprawą pojednania Polaków i Rusinów na terenie Bieszczad (Adam Bielecki;). Ikonę poświęcił ks. Piotr Bartnik, proboszcz Górzanki i znany wszystkim mieszkańcom pasjonat i miłośnik kultury i historii Bieszczad, dbający o tutejsze zabytki.

 

30 maja 2013r. w Boże Ciało w Cerkwi w Górzance odbyło się uroczyste poświęcenie ikony napisanej przez Katarzynę Wolan specjalnie dla Górzańskiej dawnej cerkwi, a obecnie kościoła rzymskokatolickiego. Ikona przedstawia Chrystusa (wizerunek znany w ikonografii rzymskokatolickiej, Jezu Ufam Tobie), w klejmach na górze postacie ważne dla grekokatolików na tym terenie, m.in. Św. Paraskewia, patronka dawnej cerkwi. W klejmach na dole postacie znane kościołowi rzymskokatolickiemu i postacie zasłużone dla pojednania rusko-polskiego na terenie Bieszczad. Ikonę poświęcił ks. Piotr Bartnik, proboszcz Górzanki, znany wszystkim mieszkańcom Bieszczad z dbałości o kulturę, tradycję i historię naszego regionu. Wcześniej ikona została wystawiona podczas mszy grekokatolickiej w cerkwi w Łopience 19 maja.

Galeria Zdjęć