Galeria Fantasmagoria Logo

Małgorzata
Twardzik-Wilk

Mieszka w Głowience koło Krosna. w 1992 roku uzyskała dyplom w pracowni malarstwa prof. Mariana Stelmasika, w Instytucie Wychowania Artystycznego na UMCS w Lublinie. Zajmuje się malarstwem olejnym i pastelowym. Od ukończenia studiów aktywnie tworzy i regularnie bierze udział w międzynarodowych plenerach malarskich. Swoje prace corocznie prezentuje na wystawach malarskich indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju jak i za granicą. W 2010 roku podczas Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Rumunii za swoje malarstwo została wyróżniona nagrodą Burmistrza Miasta i Gminy Foieni.